Reklama w Hali widowiskowo-sportowej

Hala widowiskowo-sportowa w Murowanej Goślinie zaprasza do współpracy oraz wynajmu powierzchni reklamowej.
Jako lokalne centrum wydarzeń sportowych i kulturalnych oferujemy Państwu możliwość dotarcia do szerszego grona potencjalnych klientów.
Nasz pakiet reklamowy dotyczy m.in.:

reklamy w hali
widowiskowo
-sportowej

reklamy
na elewacji
zewnętrznej

reklamy podczas
organizacji
imprez masowych,
turniejów
i wydarzeń
sportowych

reklamy na stornie
internetowej
i facebooku

umieszczenie
loga firmy
na materiałach
poligraficznych