ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

15.11.2016

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)

03.11.2016

Rozstrzygnięcie przetargu

Informacja 1 (pdf)
Informacja 2 (pdf)

20.10.2016

Aktualizacja informacji o przetargu

Informacja z otwarcia ofert(pdf)
Zestawienie ofert (pdf)

05.09.2016

***_Przetarg nieograniczony PZ.2.2016 _***

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:

REMONT DACHU I STROPU NAD PARTEREM BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 8 W MUROWANEJ GOŚLINIE - ETAP I

Dokumentacja:

Formularz oferty (docx)
Ogłoszenie nr 317924 z 05-10-2016 (pdf)
Przedmiar robót 842-15-012 Etap I (pdf)
SIWZ (pdf)
Dokumentacja projektów (rar)
Specyfikacja techniczna, wykonanie i odbiór robót (rar)

WYDARZENIA

III Turniej Champions League Kids Cup

Finały Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w siatkówkę

II Turniej Champions League Kids Cup

Champions League Kids Cup

X-Mass Cup

Reiss Cup w Murowanej Goślinie

Kabaret Smile 30.09 w Murowanej Goślinie

Kabaret Młodych Panów - "BOGOWIE"

Jubileuszowa Gala MMA Slugfest 10 w Murowanej Goślinie