ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przetarg nieograniczony ZP.2.2018

Zapraszamy do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, którego przedmiotem jest:

"REMONT WRAZ Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY ULICY KOCHANOWSKIEGO 8
W MUROWANEJ GOŚLINIE - ETAP II"

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 500166605-N-2018 z dnia 17-07-2018 r. (PDF)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 1 (PDF)
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 2 (PDF)

INFORMACJA O NAJWYŻEJ OCENIONEJ OFERCIE (PDF)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 1 (PDF)
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2 (PDF)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 565763-N-2018 z dnia 2018-05-30 r. (PDF)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 2018 (PDF)
Formularz oferty ZP 2 2018 (DOCX)
PRZEDMIAR ROBÓT 140-00-012 Remontowo-budowlane (PDF)
PRZEDMIAR ROBÓT 140-00-003 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE (PDF)
PRZEDMIAR ROBÓT 140-00-002 INSTALACJE_SANITARNE (PDF)
Opis Część budowlana (PDF)
Opis techniczny (PDF)
Rys nr 2 - konstrukcja (PDF)
Rys nr 2A - Rzut parteru (PDF)
Rys nr 3A - Rzut poddasza (PDF)
Rys nr 5A - Rzut dachu (PDF)
Rys nr 6A - Przekrój (PDF)
Rys nr7A - Elewacje.pdf (PDF)
Rys nr 7 - konstrukcja (PDF)
5217_IE_PB_rys_2017.12.10 (PDF)
5217_IE_PBW_Opis_2017.12.27 (PDF)
5217_IE_PBW_rys_2017.12.27 (PDF)
Rys nr 1 - instalacja CO parter (PDF)
Rys nr 2 - instalacja CO poddasza (PDF)
Rys nr 3 - instalacja wod-kan parter (PDF)
Rys nr 4 - instalacja wod-kan poddasze (PDF)
Specyfikacja techniczna (PDF) - Roboty budowlane
STWiOR - ul. Kochanowskiego, Murowana Goślina (PDF)
Specyfikacja techniczna CO (PDF)


Przetarg nieograniczony ZP.1.2018 (Archiwum)

Rozwiń

WYDARZENIA

Finał Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w piłkę siatkową dziewcząt i chłopców Licealiada 2018/2019.

Finał Turnieju Jednostek Pomocniczych gminy Murowana Goślina.

III Turniej Champions League Kids Cup

Finały Mistrzostw Powiatu Poznańskiego w siatkówkę

II Turniej Champions League Kids Cup

Champions League Kids Cup

X-Mass Cup

Reiss Cup w Murowanej Goślinie

Kabaret Smile 30.09 w Murowanej Goślinie

Kabaret Młodych Panów - "BOGOWIE"

Jubileuszowa Gala MMA Slugfest 10 w Murowanej Goślinie